Obchodní podmínky

2z3is81zppseyq

OBECNĚ

V internetovém obchodě www.hanabrand.cz platí pro nákup zboží níže uvedené obchodní podmínky (dále též „OP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, jímž je vlastník a provozovatel internetových stránek HanaBrand – Hana Hladíková, se sídlem v Lavičkách  127, PSČ: 594 01, IČO: 68737424(dále jen „prodávající“).
Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.
Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky v internetovém obchodě www.hanabrand.cz upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva – smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel, a závazky z ní vzniklé.
Prodávající – při nákupu v internetovém obchodě www.hanabrand.cz je prodávajícím Hana Hladíková. Prodávající je podnikatelem, tedy osobou samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Prodávající v internetovém obchodě uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.
Kupující – každý člověk či právnická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvy v uvedeném internetovém obchodě nebo s ním jinak jedná.
Kupující-spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (prodávajícím) nebo s ním jinak jedná.
Kupující-podnikatel – je podnikatelem, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. V případě, že kupující vyplní v objednávce identifikační číslo či jiný údaj o jeho podnikatelské činnosti, bude považován za kupujícího-podnikatele.
Kupující-nepodnikatel – je pro účely smluv uzavíraných v uvedeném internetovém obchodě osobou, která není podnikatelem, nebo osobou, která podnikatelem sice je, avšak při uzavírání smlouvy v uvedeném internetovém obchodě je z okolností zřejmé, že se koupě netýká podnikatelské činnosti podnikatele. Kupujícím-nepodnikatelem může být také právnická osoba a je jím i kupující-spotřebitel.

KONTROLA A ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY

Nakupovat v internetové prodejně hanabrand.cz může i neregistrovaný kupující.
Před finálním odesláním objednávky je kupující obeznámen se všemi případnými souvisejícími poplatky a je požádán o odsouhlasení objednávky; v tomto kroku má kupující poslední možnost kontrolovat a měnit vložené údaje. V okamžiku odeslání řádně vyplněné objednávky se tato považuje ze strany kupujícího za návrh kupní smlouvy.
Při nákupu zboží pro účely podnikání musí kupující uvést k fakturační adrese i své identifikační číslo (IČ) a u plátců DPH daňové identifikační číslo (DIČ). Vyplněním IČ se mezi stranami stává nesporné, že kupující jedná při uzavření smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti a vztahují se tak na něj ustanovení smlouvy o kupujícím-podnikateli.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Po vložení zboží do košíku v rozhraní internetového obchodu a odeslání vyplněné objednávky obdrží kupující její potvrzení formou automatického e-mailu, čímž je prokázáno řádné přijetí zákaznické objednávky. Potvrzení objednávky je zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních informacích kupujícího a jeho přílohou jsou obchodní podmínky a reklamační řád prodávajícího. Neobdržíte-li potvrzovací e-mail do 48 hodin, neprodleně nás kontaktujte buď telefonicky na čísle +420 605 763 262 nebo e-mailem: podpora@hanabrand.cz
Doručením potvrzení objednávky ze strany prodávajícího vzniká závazný smluvní vztah se všemi příslušnými právy a povinnostmi obou stran. V případě potřeby je kupující kontaktován prodávajícím, a to z důvodu upřesnění detailů objednávky.

CENY

Na stránkách je prezentováno zboží, které je možné přes internetový obchod www.hanabrand.cz objednat a doručit po České republice a na Slovensko. Nejsme plátci DPH. Ceny jsou platné v okamžiku objednání zboží. Případné akční ceny platí po dobu uvedenou prodávajícím nebo do vyprodání zásob akčního zboží při uvedení počtu kusů daného zboží. Případné slevy nelze kombinovat a sčítat.

PLATBA

Zboží objednané přes internetový obchod hanabrand.cz lze zaplatit následujícími způsoby:
Bankovním převodem-zdarma.
Dobírkou při převzetí zásilky posílané Českou poštou - 40,- Kč.

Dobírkou při převzetí zásilky posílané Českou poštou službou - Balíkovna - 20,-Kč
Dobírkou při převzetí zásilky posílané přes Zásilkovnu - 30,- KČ
Na Slovensko pouze bankovním převodem(účet vedený u Fio banky), na dobírku na Slovensko nezasíláme.
Hotově pouze po předchozí domluvě v Lavičkách - zdarma
Faktura slouží zároveň i jako dodací a záruční list. Faktury zasíláme elektronickou formou po odeslání objednávky. 

NEVYZVEDNUTÍ DOBÍRKY

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek.

Zákazníci, kteří si objednají zboží a následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou nejprve kontaktování a bude dohodnuto, zda zboží zaslat znovu na adresu zákazníka s navýšeným poštovným (již nelze opět zaslat na dobírku,ale je třeba uhradit platbu převodem), nebo bude uhrazeno pouze poštovné a balné a to do 10 dní od naší výzvy, pak nebude účtována pokuta. V případě neuhrazení vynaložených nákladů na poštovné a balné, bude připočtena i smluvní pokuta a to ve výši 300-500 Kč.

Platbu poplatků můžete provést na účet: 2101592286/2010

(variabilní symbol je číslo Vaší objednávky)

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou podstoupeny předány k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.

TERMÍNY A POPLATKY ZA DODÁNÍ ZBOŽÍ PO ČESKÉ REPUBLICE

Zboží objednané přes internetový obchod hanabrand.cz lze doručit pouze v rámci České a Slovenské republiky.
Při nákupu je možno zvolit následující způsoby dodání zboží:
Česká pošta, Zásilkovna, osobní odběr.
Přijaté objednávky expedujeme do 1 -3 pracovních dnů po přijetí platby na účet, nebo při platbě na dobírku, pokud je zboží na skladě. V jiném případě je vždy zákazník kontaktován buď telefonicky, e-mailem, nebo jsou uvedena jiná viditelná oznámení. Při šití zboží na zakázku je doba dodání vždy na domluvě mezi prodávajícím-zhotovitelem a zákazníkem. Věci šité na zakázku -vyžadujeme platbu předem-neodesíláme na dobírku. Cena přepravy u České pošty je 65, 99, 119 Kč - dle velikosti zásilky, u Zásilkovny 85, 140 Kč.
Osobní převzetí pouze po předchozí telefonické domluvě, zboží bude pro Vás připraveno k vyzvednutí na adrese: Lavičky 127, 59401 Velké Meziříčí. V tomto případě je možné zaplatit předem převodem na účet. Platba v hotovosti nebo platební kartou na místě je možná. Poplatek za platbu a dopravu se při osobním odběru neúčtuje.
Místem dodání zboží je adresa uvedená v objednávce. Je-li dodací adresa odlišná od fakturační, uveďte, prosím, obě adresy.

PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ MIMO ČR

Platba za dodávku do jiných zemí se provádí výhradně převodem na účet. Pro zahraniční zákazníky máme účet zřízený u Fio banky. Zasíláme na Slovensko, cena přepravy Slovenská pošta-210 Kč, Zásilkovna Slovensko 80 Kč (ceny se mohou lišit, odvíjejí se od momentálního pohybu kurzu €)

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zrušení objednávky
Kupující má možnost objednávku zrušit kdykoliv až do předání zboží prodávajícím přepravci k odeslání. Odstoupení od smlouvy – kupujícím je spotřebitel.
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, kromě výjimek uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronicky, prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy viz. níže a spotřebiteli pak prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Jinak může kupující formulář vytisknout a vyplněný jej zaslat na adresu sídla prodávajícího: Hana Hladíková, Lavičky 127, 594 01 Velké Meziříčí. Spotřebitel však formulář nemusí využít.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Nebezpečí spojené se zpětným zasláním zboží nese kupující, je tedy vhodné zboží řádně zabalit, aby nedošlo ke znehodnocení jeho originálního obalu, popř. zboží pojistit.
Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím-spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud není výslovně určeno kupujícím-spotřebitelem jinak. V případě, že kupující-spotřebitel použil způsob platby dobírkou, budou kupujícímu-spotřebiteli s ohledem na povahu věci vráceny veškeré zaplacené částky poštovní poukázkou na dodací adresu, pokud spotřebitel nesdělí prodávajícímu číslo účtu za účelem vrácení platby a nepožádá jej o vrácení tímto způsobem v textové podobě. V žádném případě tím kupujícímu-spotřebiteli nevzniknou další náklady. S vrácením platby je prodávající oprávněn počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží od kupujícího-spotřebitele nebo než kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
Zboží nelze vrátit na dobírku.

Odstoupení od smlouvy – kupujícím není spotřebitel
V případě, že kupujícím není spotřebitel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena, došlo k vyprodání zboží s akční cenou. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího emailem nebo telefonicky a dohodne s ním další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky).

Formulář odstoupení od smlouvy:

(formulář je možné vyplnit a odeslat v případě, že má kupující zájem odstoupit od smlouvy)

Příjemce: 

Hana Hladíková

Lavičky 127

594 01 Velké Meziříčí

 

 

Oznamuji vám, že odstupuji od kupní smlouvy ve vztahu k následujícímu zboží:
1) ____________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________

4) ____________________________________________________________________

5) ____________________________________________________________________


Datum dodání zboží: ___________________

Jméno a příjmení kupujícího: ____________________________________________________

Adresa kupujícího: ____________________________________________________________

Číslo objednávky: * ________________________

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Pokud jste si objednali zboží, které není úplně podle Vašich představ, rádi Vám jej vyměníme .
Kupujícímu umožníme výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu.
Pokud se rozhodnete pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky:
Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den, zásilka musí obsahovat doklad nebo číslo objednávky, zboží nesmí být zasláno na dobírku, v takovém případě nebude převzato!
Zboží je nutné zaslat na adresu sídla prodávajícího, ze které Vám bylo odesláno.
Vyměněné zboží bude předáno dopravci do 4 pracovních dnů.
Zásilku ve vlastním zájmu pošlete jako doporučený balík s pojištěním na hodnotu zboží (v případě ztráty, nebo znehodnocení balíku si ho budete moci s podacím lístkem na poště vyreklamovat). Vyměněné zboží Vám bude odesláno Českou poštou na Vaši adresu na dobírku za cenu poštovného pro ČR ve výši 99 Kč. Nebo budeme požadovat platbu předem.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat požadavek na výměnu .
Vámi požadované zboží nemusí být v době výměny již dostupné. V tom případě bude nutné pokračovat v komunikaci s operátorem e-shopu.

REKLAMACE

Poškození zásilky zjištěné při převzetí:
Každá zásilka je zabalená dle požadavku dopravce a je pojištěna pro případ poškození v průběhu dopravy a pro případ ztráty. Až do okamžiku převzetí zboží kupujícím zůstává zboží majetkem prodávajícího.
Příjemce zásilky je povinen při převzetí si zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned sepsán zápis o škodě. Pracovník přepravní služby je povinen takový zápis sepsat. Příjemce je povinen umožnit přepravní službě, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody. Příjemce po sepsání reklamačního protokolu s přepravní službou, kontaktuje bez odkladu písemně prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla dodavatele prodávajícího. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit: reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku, kopii faktury. Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u přepravní služby, která je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele. Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Zboží je vždy kvalitně zabaleno.

Poškození zásilky zjištěné po rozbalení zásilky
V případě, že bylo zjištěno poškození uvnitř zásilky a obal při převzetí nejevil známky poškození, o záležitosti nás neprodleně informujte telefonicky na číslo +420 605 763 262 nebo e-mailem na adrese: podpora@hanabrand.cz.

Zásilka nedorazila v očekávaném termínu
Tato situace může nastat u dopravy Českou poštou. Důvodem je to, že Vás doručovatel nezastihl na doručovací adrese a nezanechal informaci o uložení zásilky na dodací poště.
Pokud ode dne, kdy jste obdrželi automatický e-mail o přijetí objednávky, uplynulo 7 a více pracovních dní, kontaktujte svoji dodací poštu. Pokud by tam zásilka nebyla, neprodleně nás informujte.

Reklamace zboží
V případě kupujícího-podnikatele poskytuje prodávající na dodávané zboží záruku za jakost, přičemž záruční doba činí 12 měsíců od převzetí, není-li výslovně ujednána jiná délka záruční doby. Práva kupujícího-podnikatele z vadného plnění dále zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího-podnikatele, byť se projeví až později. Právo kupujícího-podnikatele založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tímto nejsou dotčeny. Způsob a podmínky uplatnění shora uvedených vad včetně nároků vyplývajících ze záruky za jakost v případě kupujícího-podnikatele upravují zejména ustanovení § 2099 - § 2117 občanského zákoníku. Kupující-podnikatel je povinen oznámit Prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jedná-li se o vadu skrytou, tak nejpozději do 12 měsíců od převzetí věci, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají.
Kupující-nepodnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Rozsah, způsob a podmínky uplatnění nároků vyplývajících z vadného plnění a ze záruky za jakost (dále též jen „reklamace“) v případě kupujícího-nepodnikatele upravují zejména ustanovení § 2113 - § 2117 a § 2161 - § 2174 občanského zákoníku a reklamační řád dostupný na webových stránkách www.hanabrand.cz. V případě, že ani zmíněná ustanovení občanského zákoníku, ani reklamační řád určitou záležitost neupravují, použijí se zejména obecná ustanovení o právech z vadného plnění obsažená v § 2099 - § 2117 občanského zákoníku.
Od záruční doby je nutné odlišovat životnost zboží, tj. dobu, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může být zboží vzhledem ke svým vlastnostem a danému účelu způsobilé k užívání  Za vadu nelze považovat změnu zboží či jeho vlastnosti, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení vlivem obvyklého užívání, v důsledku nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, přičemž případné prodlení kupujícího při pokračujícím užíváním zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží, a může být důvodem zamítnutí reklamace. Kupující je povinen předložit reklamované zboží kompletní. Prodávající je oprávněn zamítnout reklamaci zboží, které nebude závažným způsobem splňovat výše uvedené požadavky.
Místem uplatnění reklamace je možné na adrese prodávajícího Lavičky 127, 594 01 Velké Meziříčí. Kupující má v případě uznané reklamace nárok na náhradu nákladů souvisejících s uplatněním reklamace. Tento nárok je třeba u prodávajícího uplatnit. V případě neoprávněné reklamace je kupující písemně informován o důvodu zamítnutí reklamace a zboží mu je předáno prodávajícím v místě uplatnění reklamace, kterým je adresa prodávajícího Lavičky 127, 594 01 Velké Meziříčí.
Kupující ve vlastním zájmu zajistí, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Prodávající po řádném vyřízení reklamace zašle zpět opravené zboží.
Zboží na reklamaci posílejte, pokud možno, v původním obalu. Dopravce neručí za nevhodně či nedostatečně zabalené zásilky.
Doporučujeme: - doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, pokladní doklad – pokud možno kopie) nebo uvést jeho variabilní symbol
- co nejvýstižnějším způsobem popsat závadu.
Rozsah, způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost blíže upravuje reklamační řád prodávajícího dostupný na webových stránkách www.hanabrand.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a uzavřené smlouvy. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy jsou i tyto Obchodní podmínky pro nákup zboží.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. 

Email: adr@coi.cz

Web mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

BEZPEČNOST A OCHRANA ÚDAJŮ

Prodávající ručí za to, že všechny údaje o kupujícím, které získá spolu s jeho objednávkou zboží, jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány pouze pro účely splnění jeho objednávky a pro účely dalšího nabízení obchodu a služeb tomuto kupujícímu. Prodávající poskytuje tyto údaje dalším subjektům pouze za účelem odbavení objednávky. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné, kdy kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Pokud by kupující nesouhlasil s dalším zpracováním jeho osobních údajů pro nabízení obchodu a služeb, je oprávněn svůj nesouhlas kdykoliv sdělit prodávajícímu prostřednictvím odpovídajícího e-mailu na podpora@hanabrand.cz. Provozovatel nebude osobní údaje zákazníka vyjma účelů obsažených v bodě výše využívat nebo poskytovat dále.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze prodávajícímu, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Kontakty vytvořené pro marketingové účely, jako je například sleva na první nákup, slevové kupóny získané na první nákup,odměna za hodnocení. Slouží výhradně pro tyto účely a nejsou předávány dalším subjektům. Poskytnutím kontaktu, zákazník souhlasí s účelem nabídky služeb a slevových kupónů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupující-spotřebitel se může se svou stížností obrátit i na orgán státního dozoru – Českou obchodní inspekci (www.coi.cz). Pro prodávajícího není závazný kodex chování žádné organizace a mimosoudní řešení sporů je možné pouze na základě pozdější dohody prodávajícího a kupujícího.
Tyto Obchodní podmínky pro nákup zboží jsou platné a účinné od 01.01.2020